Botrytis op bladstomp

Botrytis of slecht verwijderd blad komt voor wanneer het breukvlak met de stengel ruw is. De verwijdering gebeurde foutief of met slecht materiaal. Een juiste techniek bij het snoeien, de goede omstandigheden (niet te vochtig) en goed materiaal zijn cruciaal om Botrytis te vermijden.

Download de fiche voor meer details rond het voorkomen van Botrytis of bladstomp.

Fiche downloaden


Oidium neolycopersici

Vermijden van meeldauw


Vegetatieve en generatieve tros

Wat te doen


Botrytis op bladstomp

Hoe Botrytis vermijden


Zwakke en sterke plantkop

Te ondernemen acties

Oidium neolycopersici

Oidium neolycopersici (meeldauw of witte schimmel) is een typische tomatenziekte met de volgende symptomen:

  • Witte, poederige vlekken op de bovenkant van het blad
  • Op de plaats van de witte vlekken wordt het bladweefsel geel en nadien necrotisch (bruin)
  • Gelijkaardige vlekken kunnen gevonden worden op de stam

Fiche downloaden

×

Vegetatieve en generatieve tros

U kan het verschil tussen beide trossen zelf waarnemen én er iets aan doen. Een generatieve trossteel is naar beneden gebogen, net als de eerste bloem. Bij een vegetatieve tros is de trossteel recht en omhoog gericht. Met de juiste arbeid, klimaatsinstellingen, irrigatie en een aantal andere acties kan u ervoor zorgen dat u van vegetatieve naar generatieve trossen gaat. Download de fiche voor meer info.

Fiche downloaden

×

Botrytis op bladstomp

Botrytis of slecht verwijderd blad komt voor wanneer het breukvlak met de stengel ruw is. De verwijdering gebeurde foutief of met slecht materiaal. Een juiste techniek bij het snoeien, de goede omstandigheden (niet te vochtig) en goed materiaal zijn cruciaal om Botrytis te vermijden.

Download de fiche voor meer details rond het voorkomen van Botrytis of bladstomp.

Fiche downloaden

×

Zwakke en sterke plantkop

Voor een goede oogst wil u uiteraard zoveel mogelijk sterke plantenkoppen, zoals u op de afbeelding hiernaast kan zien. Daarbij is het belangrijk de juiste acties te ondernemen om zwakke plantkoppen te vermijden. Vooral arbeid en klimaat zijn hierbij belangrijke factoren.

Download de fiche voor meer informatie rond de acties die u kan ondernemen om van een zwakke naar een sterke plantkop te gaan.

Fiche downloaden

×